Cesty katecheze

Pojem „cesta“ má důležitý teologický význam. Je v něm přítomen odkaz na běh dějin, na proces, na možnost rozvíjet se, jít dál, orientovat se, hledat pravou cestu apod. Každá cesta zpravidla někam směřuje, proto je v tomto pojmu přítomen i cíl. Časopis Cesty katecheze se zabývá především cestou života jednotlivce a společenství, kteří putují nebo teprve objevují cestu k cíli plného společenství s Bohem. Tuto cestu reflektuje pohledem odborníků, teologů a těch, kteří se věnují vědám o člověku včetně pedagogiky a jejích dílčích oborů.

Časopis Cesty katecheze je od roku 2015 vydáván Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2016 bude vycházet dvakrát ročně. Publikuje články českých i zahraničních autorů.

Volně přístupný archiv. Na stránkách časopisu naleznete všechna čísla časopisu od roku 2015 včetně aktuálního, starší čísla 2009–2014 jsou v archivu původních stránek, na který je uveden odkaz. Čísla časopisu jsou dostupná v režimu open access.

Publikování v časopisu. Redakce zve autory, aby své články a další příspěvky publikovali v Cestách katecheze. Potřebné informace lze nalézt na stránce Pro autory. 


Vol 7, No 1-2 (2015): Misijní proměna katecheze


Titulní strana CK 2015 - číslo 1-2