Misijní výhled. Klíč k obratu v katechezi a pastoraci

  • Enzo Biemmi Istituto Superiore di Scienze Religiose Verona

Abstrakt

Autor článku se vyjadřuje k misijnímu zaměření pastorace a katecheze na základě celistvého přístupu, který představuje již v prvním odstavci a pova-žuje jej za nezbytnost pro jakékoliv plánování a iniciativy v této oblasti. Pří-spěvek je rozčleněn na tři části. První se týká obratu k misijnímu zaměření jako klíče k novému způsobu promýšlení formy existence církve (a tedy k její reformě). Druhá část se zabývá důsledky tohoto misijního zaměření v oblasti katecheze. Třetí část obsahuje úvahu o pastoraci a ukazuje čtyři zásady, kte-ré je třeba reflektovat vzhledem k misii.

Author Biography

Enzo Biemmi, Istituto Superiore di Scienze Religiose Verona
director
Publikované
2015-12-23
How to Cite
BIEMMI, Enzo. Misijní výhled. Klíč k obratu v katechezi a pastoraci. Cesty katecheze, [S.l.], v. 7, n. 1-2, p. 27-47, pro. 2015. ISSN 1803-7224. Available at: <http://ojs.ktf.cuni.cz/index.php/cestykatecheze/article/view/168>. Date accessed: 17 čen. 2019
Sekce
Hlavní téma čísla