Úvodník

  • Marie Zimmermannová Katedra pastorálních oborů a právních věd, KTF, UK Praha

Abstrakt

Vážení čtenáři,

časopis Cesty katecheze vychází v roce 2015 pouze v jednom čísle, a to v závěru roku. Jeho hlavní téma „Misijní proměna katecheze“ je však velmi důležité z hlediska obnovného procesu, ke kterému má dát nový impulz Dokument o směřování katecheze a náboženského vzdělávání v České republice, který Česká biskupská konference schválila v dubnu tohoto roku s platností od 1. září 2015 jako nové katechetické směrnice nahrazující dokument z roku 1994. Na přípravě a poměrně zdlouhavém připomínkovacím řízení nových směrnic se podílela i část naší redakce, proto obsah tohoto čísla se vztahuje zejména k objasnění širšího kontextu celého procesu připravované obnovy...

Publikované
2015-12-23
How to Cite
ZIMMERMANNOVÁ, Marie. Úvodník. Cesty katecheze, [S.l.], v. 7, n. 1-2, p. 1-3, pro. 2015. ISSN 1803-7224. Available at: <http://ojs.ktf.cuni.cz/index.php/cestykatecheze/article/view/169>. Date accessed: 17 čen. 2019