Evangelizace v trvalém tělesném kontaktu

  • André Fossion Lumen Vitae

Abstrakt

Apoštolská exhortace papeže Františka nabízí bohatou inspiraci pro nové promýšlení pojetí evangelizace a tedy i katecheze, neboť ta je její nedílnou součástí. Belgický katechetik André Fossion rozvíjí myšlenky, které souvisejí s tajemstvím vtělení Božího Syna. Všímá si, že naše chápání evangelizace je soustředěno na poselství, kterému je třeba porozumět, a zapomínáme na smysly. Radostná zvěst však nemá být přijímána jako vědění, ale je především dotykem, a proto má být zakoušena. Autor ve druhé části článku uvádí několik konkrétních způsobů, jak k tomu může a má docházet.

Author Biography

André Fossion, Lumen Vitae
emeritní profesor
Publikované
2015-12-23
How to Cite
FOSSION, André. Evangelizace v trvalém tělesném kontaktu. Cesty katecheze, [S.l.], v. 7, n. 1-2, p. 48-57, pro. 2015. ISSN 1803-7224. Available at: <http://ojs.ktf.cuni.cz/index.php/cestykatecheze/article/view/172>. Date accessed: 17 čen. 2019
Sekce
Hlavní téma čísla