Křesťanské letní tábory

  • Marcela Fojtíková Roubalová Katedra křesťanské výchovy CMTF UP v Olomouci

Abstrakt

Příspěvek se zabývá tématem dětských křesťanských táborů. Snaží se ukázat několik bodů, které mohou vést k přemýšlení nad často rutinní přípravou programu. Na příkladu salesiánských chaloupek je zde ukázán jednoduchý model, jak lze na tábor pohlížet nebo s využitím některých principů zážitkové pedagogiky připravit program tábora. Příspěvek se věnuje také dětem, pro které jsou tyto tábory organizovány a těm, kteří tyto tábory připravují. Dále otázce proč nahradilo označení „vedoucí“ vhodnější označení „animátor“. V závěru autorka pojednává o nezbytné součásti křesťanského tábora, jíž je duchovní program jako forma evangelizace nebo katecheze.

Author Biography

Marcela Fojtíková Roubalová, Katedra křesťanské výchovy CMTF UP v Olomouci
Pracuje jako odborná asistenta na Katedře křesťanské výchovy CMTF UP v Olomouci (od r. 2009), vyučuje náboženství (od r. 2000) a nepravidelně organizuje také farní tábory a jiné aktivity pro děti (od r. 1998).
Publikované
2016-01-04
How to Cite
FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, Marcela. Křesťanské letní tábory. Cesty katecheze, [S.l.], v. 7, n. 1-2, p. 84-99, led. 2016. ISSN 1803-7224. Available at: <http://ojs.ktf.cuni.cz/index.php/cestykatecheze/article/view/173>. Date accessed: 17 čen. 2019
Sekce
Podněty z humanitních oborů